Wat is inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Heb je als alleenstaande ouder, of samen met een fiscaal partner de zorg over één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar én verdien je een eigen inkomen van minimaal € 5.547,00 (2023)? Dan kun je in aanmerking komen voor inkomensafhankelijke combinatiekorting. (afgekort IACK)
De inkomensafhankelijke combinatie korting is een heffingskorting, het bedrag is in 2023 maximaal € 2.694,00 en wordt van de te betalen belasting afgetrokken.

Afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2025.

In 2025 wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting afgeschaft, máár blijft wel bestaan voor ouders met één of meerdere kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2025. Oftewel, de regeling loopt nog door tot 1 januari 2037, tot alle kinderen van voor 1 januari 2025 12 jaar zijn.

Wie ontvangt de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor de scheiding?

Als je samen op één adres woont en één of meerdere kinderen opvoedt onder de 12 jaar en je verdient minder dan je partner, maar wel minimaal € 5.547,00 (2023), dan ontvang jij de inkomensafhankelijke combinatiekorting, In de praktijk hebben doorgaans beide partners hier voordeel aan, aangezien er meestal gezamenlijk belastingaangifte wordt gedaan en de te ontvangen bedragen worden gedeeld.

Wie ontvangt de inkomensafhankelijke combinatiekorting na de scheiding?

Als jullie gaan scheiden en samen voor jullie kind(eren) blijven zorgen, kunnen allebei de ouders voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting in aanmerking komen.
Voorheen was het zo dat je de korting ontving als je minimaal 156 dagen per jaar de zorg over een kind had én er moest een herhalend ritme in de zorg zitten. Bijvoorbeeld, iedere 3 weken heb je 10 dagen de zorg over een kind. Of de ene week 5 dagen, de andere week 2 dagen, etc.
Bij een co-ouderschap konden beide ouders de korting aanvragen, bij een zorgregeling waarbij een kind bijvoorbeeld om het weekend en de vakanties bij de vader verbleef, en de rest van de tijd bij de moeder, kon alleen de moeder de korting aanvragen.

Nieuwe voorwaarden belastingdienst inkomensafhankelijke combinatiekorting.

De belastingdienst heeft recent nieuwe regels geformuleerd over de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Deze regel is:
Er bestaat recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting als een kind in een periode van zes maanden minimaal 78 dagen in een repeterend ritme in elk van beide huishoudens verblijft en aan de overige voorwaarden wordt voldaan. De periode van zes maanden hoeft niet aaneengesloten te zijn.

Geen co-ouderschap maar toch inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Deze nieuwe regel heeft als gevolg dat een groter deel van de gescheiden ouders voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting in aanmerking komen.

Een rekenvoorbeeld: Erik en Jolanda hebben de volgende zorgverdeling afgesproken over hun 2 kinderen van 8 en 11 jaar;
De kinderen verblijven het grootste deel van de tijd bij Jolanda
Iedere week zijn zij op woensdag bij Erik (1 dag)
Om de week zijn vanaf vrijdagavond tot maandagochtend bij Erik (3 dagen)
De schoolvakanties (12 weken in totaal) verdelen zij 50/50 (42 dagen per ouder)
De kinderen zijn hierdoor in een half jaar 92 dagen bij Erik, namelijk:
20 weken x 1 dag = 20 dagen
10 weken x 3 dagen = 30 dagen
6 weken vakantie x 7 dagen = 42 dagen

Volgens de oude regeling, waarbij een ouder minimaal 156 dagen per jaar de zorg over een kind moest hebben, komt Erik niet in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Volgens de nieuwe regeling, waarbij je 78 dagen binnen een half jaar de zorg dient te hebben komt hij wel voor de korting in aanmerking.
Stel dat hij de maximale korting van € 2.694,00 krijgt, zijn jongste kind is 8, dan heeft Erik nog 4 jaar recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dat komt voor Erik neer op een belastingkorting van meer dan € 10.000,00 in totaal.

Wij zijn al gescheiden, kom ik nu alsnog in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Het is goed mogelijk dat jullie al gescheiden zijn, een zorgregeling hebben afgesproken en dat één van de twee geen inkomensafhankelijke combinatiekorting ontvangt. Denk je hier op basis van de nieuwe regels wel recht op te hebben? Over de IB-aangifte die nog niet definitief vaststaat kan altijd nog een wijziging worden aangevraagd. Over IB-aangiftes die wel al vaststaan is het mogelijk een zogenaamde ambtshalve vermindering aan te vragen. Wij adviseren je dit met je belastingadviseur te bespreken.

Maakt het uit bij welke ouder een kind staat ingeschreven na de scheiding?

Als een kind minimaal 6 maanden van een kalenderjaar op jouw adres staat ingeschreven en je aan de overige voorwaarden voldoet ontvang je inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Als je bent gescheiden kan een kind maar bij één van de ouders worden ingeschreven. Daarom heeft de belastingdienst een regel, dat bij een co-ouderschap het adresvereiste niet geldt. Ook als een kind bij de andere ouder ingeschreven staat, kunnen beide ouders de korting ontvangen. Hebben jullie samen meerdere kinderen? Dan kunnen deze dus ook allemaal op hetzelfde adres worden ingeschreven.

Conclusie

Heb je de zorg over een kind onder de 12 jaar én heb je inkomen? Dan kun je in aanmerking komen voor inkomensafhankelijke combinatiekorting. De korting dient als stimulans voor werkende ouders van jonge kinderen. Als je een toeslagpartner hebt ontvangt degene met het laagste inkomen de korting.

Als alleenstaande ouder heb je recht op de korting als je de hoofdverzorgende of co-ouder van een kind onder de 12 jaar bent. Bij een co-ouderschap maakt het niet uit bij welke ouder een kind is ingeschreven. De IACK wordt per 1 januari 2025 afgeschaft. De regel geldt dan alleen nog voor ouders met een kind dat geboren is voor 1 januari 2025, vanaf 1 januari 2037 is de regeling helemaal verdwenen.

Nu de belastingdienst de regels heeft aangepast komen mogelijk meerdere ouders voor de
inkomensafhankelijke combinatiekorting in aanmerking. Het is ook mogelijk met terugwerkende kracht de korting aan te vragen. Laat je hierover adviseren door je belastingadviseur.

Willen jullie meer informatie over dit onderwerp, of denken jullie aan een scheiding en willen jullie een afspraak maken voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek voor mediation in Utrecht, mediation in Nieuwegein, mediation in Montfoort of mediation in Woerden? Neem dan contact met ons op.

Scheiden in Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

Michelle van Bommel en Evelien van Elst 

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Scheiden in het buitenland

Scheiden is een emotioneel en complex proces, ongeacht waar het plaatsvindt. Bij een scheiding in het buitenland moeten jullie ook rekening houden met diverse juridische

Lees verder »