Als je gaat scheiden en samen kinderen hebt maken jullie afspraken over de kinderkosten: Welke kosten zijn er en hoe gaan jullie deze samen betalen. Uitgangspunt van kinderalimentatie is dat de kinderen in ieder geval op financieel gebied zo min mogelijk mogen lijden onder de scheiding van hun ouders. Zat je kind voor de scheiding op voetbal of dansles? Dan is het streven dat dit na de scheiding ook nog steeds kan.

Hoogte kinderkosten

In zogenaamde tremanormen is vastgelegd hoe hoog de kosten per kind zijn. Het NIBUD doet hier jaarlijks onderzoek naar. Om de hoogte van de kinderkosten te bepalen wordt gekeken naar:

  1. Het aantal kinderen in een gezin
  2. De leeftijd van de kinderen
  3. Het netto besteedbaar inkomen van het gezin voor de scheiding

Als deze cijfers bekend zijn kan de financiële behoefte van de kinderen vastgesteld worden. Hierna wordt gekeken naar de zorgverdeling: Hoeveel dagen per week zijn de kinderen bij de ene ouder? Hoeveel bij de andere ouder? En hoe verdelen jullie de vakanties?

De volgende stap is het bepalen van de draagkracht: Hoeveel kan een ouder maandelijks aan de kinderkosten besteden.

Kinderalimentatie of kinderrekening

Als ouders spreek je samen of hoe de kinderalimentatie wordt betaald. Jullie kunnen ervoor kiezen een gezamenlijke rekening te openen en daar beiden jullie bijdrage op te storten. Of jullie kiezen ervoor dat de één van de ouders zijn of haar bijdrage betaalt aan de andere ouder. Deze ouder wordt dan verantwoordelijk voor het betalen van alle kinderkosten. De ouder die kinderalimentatie betaalt, mag dan een bepaald percentage zorgkorting op zijn of haar bijdrage inhouden. Dit bedrag is, net als in bovenstaand voorbeeld, voor de dagelijkse kinderkosten
bedoeld. Dit zijn de verblijfskosten.

De alimentatieplicht voor de kinderalimentatie duurt tot het kind 21 jaar is, of tot het financieel zelfstandig is. Het is gebruikelijk dat ouders aanvullende afspraken maken voor de periode na 21
jaar, als het kind dan bijvoorbeeld studeert waardoor het nog niet volledig financieel zelfstandig is.

Kinderalimentatie vanaf 18 jaar

Vanaf dat een kind 18 jaar is, heeft het een zelfstandig recht op kinderalimentatie. De ouders betalen de kinderalimentatie dan rechtstreeks aan het kind. Als het kind nog thuis woont wordt er vaak van deze regeling afgeweken en ontvangt de ouder die het kind verzorgt de kinderalimentatie. In sommige gevallen duurt de alimentatieplicht voor tot na het 21ste levensjaar; bijvoorbeeld als je kind een handicap heeft.

Kinderalimentatie en toeslagen

Als (alleenstaande) ouder heb je in sommige gevallen recht op een tegemoetkoming van de belastingdienst. De belangrijkste tegemoetkomingen zijn:

  1. Kinderbijslag
  2. Kindgebondenbudget
  3. Inkomensafhankelijke combinatiekorting
  4. Kinderopvangtoeslag

De kinderbijslag wordt ieder kwartaal uitgekeerd door de SVB tot het kind 18 jaar is. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Het inkomen van de ouders is niet van
belang. Wel kan het zijn dat je recht hebt op dubbele kinderbijslag als jullie kind thuis woont en intensieve zorg nodig heeft. De kinderbijslag telt niet mee voor de behoefteberekening van de
kinderalimentatie. Het is een extra bedrag bovenop de alimentatie.

Het kindgebondenbudget is een tegemoetkoming in de kosten van een kind tot het 18 jaar is. De ouder die de kinderbijslag ontvangt, ontvangt doorgaans ook het kindgebondenbudget. Als jullie hier andere afspraken over willen maken, kun je dit bij de belastingdienst en het SVB aangeven. De hoogte van het kindgebondenbudget is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Bij het maken van de kinderalimentatieberekening wordt het kindgebondenbudget bij het inkomen opgeteld.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting bestemd voor alleenstaande ouders en minst verdiende partners. De hoogte van de korting is afhankelijk van het
inkomen en deze tegemoetkoming stopt als het jongste kind 12 jaar is.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het inkomen van de ouders en het aantal uren dat het kind naar de opvang gaat. In de alimentatieberekening wordt gekeken naar de
netto kosten voor kinderopvang. Dat zijn dus de kosten na aftrek van de kinderopvangtoeslag.

Scheiden in Utrecht

De scheidingsspecialisten van Scheiden in Utrecht begeleiden jullie tijdens de mediationgesprekken in het maken van de afspraken over de kinderalimentatie. We berekenen de hoogte van de alimentatie en leggen de afspraken hierover vast in het ouderschapsplan. Meer informatie of meteen een afspraak maken? Bel ons op 030-2072016 of mail naar info@scheideninutrecht.nl.

Scheiden in Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

Michelle van Bommel en Evelien van Elst 

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Scheiden in het buitenland

Scheiden is een emotioneel en complex proces, ongeacht waar het plaatsvindt. Bij een scheiding in het buitenland moeten jullie ook rekening houden met diverse juridische

Lees verder »