Eén van de meest gestelde vragen in onze scheidingspraktijk is: Wat heb ik na de scheiding netto te besteden? Er is vaak veel onduidelijkheid en onwetendheid over het kindgebondenbudget na de scheiding, de kinderbijslag, huurtoeslag en andere tegemoetkomingen die je na scheiding kunt aanvragen. In deze blog zetten we ze allemaal voor je op een rijtje en geven we een uitleg over het soort toeslag en de voorwaarden waaraan je dient te voldoen om de toeslag daadwerkelijk te ontvangen. 

Let op: In 2024 veranderen er een aantal zaken omtrent de toeslagen. Hier lees je meer: https://scheideninutrecht.nl/blog/dit-verandert-er-aan-de-toeslagen-in-2024/

Huurtoeslag als de scheiding nog niet rond is

Als jij of je (ex) partner een huurwoning toebedeeld krijgen tijdens het scheidingsproces, kun je toch voor huurtoeslag in aanmerking komen ondanks dat jullie nog niet gescheiden zijn.

Een voorwaarde is dat jij en je ex-partner niet meer op hetzelfde adres zijn ingeschreven, jullie zijn dan geen toeslagpartners meer voor de huurtoeslag.  Er wordt naar jullie individuele financiële situatie gekeken. Wel mag de maandelijkse huur én je vermogen in box 3 niet te hoog zijn.

Kinderbijslag 

De kinderbijslag wijzigt niet als je gaat scheiden, het bedrag blijft gelijk. Wel kunnen jij en je ex-partner afspreken wie de kinderbijslag aanvraagt. Deze ouder ontvangt, als je aan de voorwaarden voldoet, ook het kindgebondenbudget. Hebben jullie meerdere kinderen en een co-ouderschap? Dan kun je de keuze maken ieder voor één kind de kinderbijslag te ontvangen. 

Kindgebondenbudget en co-ouderschap 

Het kindgebondenbudget is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderen, je kunt hier na de scheiding aanspraak op maken als je de hoofdverzorgende of co-ouder bent van een minderjarig kind. Het kindgebondenbudget “volgt” de kinderbijslag. Ontvang je kinderbijslag voor een kind, dan heb je mogelijk ook recht op kindgebondenbudget. Het is bij een co-ouderschap niet van belang bij welke ouder een kind staat ingeschreven. 

Je mag niet te veel verdienen, en ook niet al te veel eigen vermogen hebben. (in 2023 maximaal €127.582,-) Hebben jij en je partner een co-ouderschap en draag je minimaal 6 van de 14 dagen de zorg over jullie kinderen? Dan kunnen jij en je partner mogelijk allebei kindgebondenbudget aanvragen.

Inkomensafhankelijke Combinatiekorting

Heb je de zorg over een kind onder de 12 jaar én heb je inkomen? Dan kun je in aanmerking komen voor inkomensafhankelijke combinatiekorting. De korting dient als stimulans voor werkende ouders van jonge kinderen. Als je een toeslagpartner hebt ontvangt degene met het laagste inkomen de korting.

Als alleenstaande ouder heb je recht op de korting als je de hoofdverzorgende of co-ouder van een kind onder de 12 jaar bent. Bij een co-ouderschap maakt het niet uit bij welke ouder een kind is ingeschreven. Het bedrag wordt bij het indienen van de belastingaangifte afgetrokken van het bedrag dat je aan inkomstenbelasting dient te betalen. Hierdoor betaal je minder belasting. De inkomensafhankelijkecombinatiekorting wordt per 1 januari 2025 afgeschaft. De regel geldt dan alleen nog voor ouders met een kind dat geboren is voor 1 januari 2025, vanaf 1 januari 2037 is de regeling helemaal verdwenen. 

Kinderopvangtoeslag na de scheiding 

Als jullie jonge kinderen naar de dagopvang, BSO of een gastouder gaan is de kans groot dat jullie nu ook al kinderopvangtoeslag ontvangen. De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt nu bepaald aan de hand van jullie gezamenlijke inkomen. 

Als jullie gescheiden zijn én niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven kun je kinderopvangtoeslag aanvragen voor de uren die jij aantoonbaar betaalt. Het maakt niet uit of een kind wel of niet bij jou op het adres staat ingeschreven. Er wordt dan niet meer naar jullie gezamenlijke inkomen gekeken, maar alleen naar het inkomen van degene die de kinderopvang betaalt. 

Vanaf 1 januari 2025 zal de regeling van de kinderopvangtoeslag wijzigen. De reden hiervan is de afschaffing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting per 1 januari 2025. Hoe de nieuwe regeling eruit gaat zien was ten tijde van het schrijven van deze blog nog niet helemaal duidelijk. 

Zorgtoeslag na de scheiding 

Na de scheiding kun je aanspraak maken op zorgtoeslag, mits je inkomen en je vermogen in box 3 niet te hoog is. In 2023 is de inkomensgrens €38.520 en de vermogensgrens €127.582 voor een alleenstaande. Als je een kind hebt dat de 18-jarige leeftijd bereikt kan het zijn dat hij/zij ook recht heeft op zorgtoeslag.

Mijn situatie na de scheiding  

Het kan soms ingewikkeld zijn om te bepalen op welke toeslagen je wel of juist geen recht hebt. 

Over het algemeen geldt dat je de toeslagen kunt aanvragen vanaf de eerste van de maand nádat de scheiding is ingeschreven bij de gemeente én dat jullie niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven. Op de website van de belastingdienst kun je zelf een proefberekening maken. Wikkelen jullie je scheiding, of het verbreken van een samenleving, af via Scheiden in Utrecht? Dan brengen wij voor je in kaart op welke toeslagen je aanspraak kan maken en om welke bedragen het gaat. Wil je meer informatie of direct een afspraak maken? Ontdek ook mediation in Vleuten. Bel 030-2072016 of mail naar info@scheideninutrecht.nl 

Scheiden in Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

Evelien van Elst en Michelle van Bommel

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Scheiden in het buitenland

Scheiden is een emotioneel en complex proces, ongeacht waar het plaatsvindt. Bij een scheiding in het buitenland moeten jullie ook rekening houden met diverse juridische

Lees verder »