Parallel ouderschap / parallel scheiden

Parallel scheiden

Soms is de relatie tussen partners en ouders zo verstoord, dat het (tijdelijk) niet meer lukt om samen op een lijn te komen en de scheiding gezamenlijk te regelen. De communicatie onderling is simpelweg te veel verstoord en geblokkeerd, waardoor ieder gesprek ontaardt in ruzie. Uiteraard probeert iedereen een vechtscheiding via advocaten te voorkomen, maar wat nou als je er samen niet uit kunt komen? Parallel scheiden kan dan een oplossing bieden. De scheiding wordt dan via onze praktijk geregeld, maar jullie gaan afzonderlijk van elkaar rond de tafel met één van onze scheidingsspecialisten. Tijdens deze vertrouwelijke gesprekken met de scheidingsspecialist, komen alle zaken aan de orde die ook tijdens een gezamenlijk mediationtraject behandeld worden, zoals jullie woning, alimentatie en overige financiën.


Parallel ouderschap

Indien jullie samen (minderjarige) kinderen hebben, dan moet er een ouderschapsplan gemaakt worden. Ook dit wordt besproken gedurende het parallelle scheidingstraject. 
Bij parallel ouderschap geven ouders ieder vorm aan hun eigen gezinsleven en ouderschap. De afspraken, die hierover in het ouderschapsplan gemaakt worden, worden strikt nageleefd waarbij contact tussen de ouders vermeden wordt. Parallel ouderschap biedt een uitkomst voor ouders, waarbij communicatie ook ná de scheiding niet mogelijk is. 
Uiteraard blijft het belang van de kinderen te allen tijde voorop staan en zullen onze scheidingsspecialisten hier ook extra op toezien.


Voordelen werkwijze

 Het voordeel van bovenstaande werkwijze is, dat jullie allebei worden bijgestaan door een eigen scheidingsspecialist, die van hetzelfde kantoor is. Hierdoor zijn de lijnen kort en kunnen zaken snel en praktisch geregeld worden. Hebben jullie gedurende dit traject toch uiteindelijk behoefte aan een gezamenlijk gesprek, dan is dit ook mogelijk en wordt er desgewenst een combinatie gemaakt van gezamenlijke en individuele gesprekken.  

Onze praktijk beschikt over twee spreekkamers, zodat de individuele gesprekken indien gewenst, tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. Uiteraard is het ook mogelijk dat wij bij jullie thuis komen voor de gesprekken. 

Een ander, maar niet onbelangrijk voordeel is, dat de kosten voor een parallel scheidingstraject via mediation aanzienlijk lager zullen uitvallen, dan wanneer jullie twee afzonderlijke advocaten in de arm moeten nemen. 

Scheiden in Utrecht

Telefoonnummer: 030-2072016
Evelien:  06-24924575
Michelle:  06-55820454

info@scheideninutrecht.nl
michelle@scheideninutrecht.nl
evelien@scheideninutrecht.nl

Bezoekadres (op afspraak):
Zandweg 117 – 3454 JZ De Meern
Rijksstraatweg 43A – 4102NH Culemborg