Uw scheiding regelen

Uw scheiding regelen

Een scheidingsmediator begeleidt echtparen tijdens het proces van hun scheiding van A-Z. Als u gaat scheiden komt er nogal wat op u af. U wilt op financieel gebied weten waar u aan toe bent, u worstelt beide met verschillende emoties, de kinderen mogen niet uit het oog verloren worden en het “normale leven” van werken, sporten, huishouden, etc. draait ook nog eens gewoon door.  Kortom een onrustige tijd waarin u wel wat hulp en ondersteuning bij kunnen gebruiken.

Onze scheidingsmediators gaan met u in gesprek over alle aspecten, die bij een scheiding komen kijken: de woning, verzekeringen, spaargeld en overige financiën, pensioenen, alimentatie, etc.

Als er minderjarige kinderen bij de scheiding zijn betrokken, wordt hier ook de nodige aandacht aan besteed. U blijft tenslotte samen ouders, ook na de scheiding. U zult het ouderschap op een andere manier moeten gaan vormgeven, dan u gewend was. Onze scheidingsmediators stellen een toekomstbestendig en praktisch ouderschapsplan voor u op.

Mediator of advocaat

Een mediator is altijd onpartijdig en onafhankelijk. Het maakt voor de mediator niet uit welke oplossing er gekozen wordt, zolang partijen maar sámen tot de beslissingen gekomen zijn én dat beiden goed begrijpen welke gevolgen een afspraak kan hebben op bijvoorbeeld fiscaal en juridisch vlak.

Als partijen besluiten om te scheiden met hulp van een mediator, hebben zij vaak een gezamenlijk belang: sámen goede afspraken maken in het belang van de kinderen. Een mediator heeft hetzelfde belang voorop staan.

De mediator vertegenwoordig beide partijen en is erop gericht beide partijen nader tot elkaar te laten komen. De mediator gaat niet voor de beste uitkomst voor één partij, maar richt zich op een gezamenlijke beste uitkomst. En, ook niet onbelangrijk, de kosten voor een scheiding liggen bij een mediator vaak lager dan bij een advocaat én de scheiding is sneller geregeld.

Scheidingstraject

Een scheidingstraject start bij Scheiden in Utrecht altijd met een gratis en vrijblijvende kennismaking. Tijdens dit gesprek worden de voorwaarden en spelregels van mediation besproken. We kijken wat uw wensen en zorgen zijn en de kosten worden besproken. Ook is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen. 

Als u na dit gesprek besluit de scheiding te willen regelen via Scheiden in Utrecht, wordt de mediationovereenkomst getekend en ontvangt u beiden een lijst met stukken die bij ons aangeleverd moeten worden. 

In de mediatongesprekken wordt stap voor stap besproken welke afspraken u wilt maken over bijv. de woning, de financiën, alimentatie, de zorg voor de kinderen etc. 
Als aan het einde van het traject alles duidelijk is en u het allebei eens bent over alle zaken, legt de scheidingsspecialist de afspraken vast in een scheidingsconvenant en ouderschapsplan. 

Na het ondertekenen van deze documenten wordt de scheiding ingediend bij de rechtbank. Na akkoord (beschikking) van de rechtbank, wordt de scheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De datum dat dit gebeurt is de uiteindelijke scheidingsdatum.

 

Scheiden van A-Z

Scheiden in Utrecht regelt voor u:
 – Echtscheidingsconvenant
 – Vaststellingsovereenkomst bij samenwoners
 – Ouderschapsplan
 – Alimentatieberekening
 – Financieel inzicht

U heeft bij ons altijd één aanspreekpunt, eigen beslissingsbevoegdheid,  geen eigen advocaat nodig en wij handelen uw scheiding van A-Z voor u af.

Onze scheidingsspecialisten zijn MFN – geregistreerde familiemediators. De mediators Federatie Nederland is het enige Nederlandse register dat de kennis, opleiding en kwaliteit van mediators waarborgt.  

Scheiden in Utrecht

Telefoonnummer: 030-2072016
Evelien:  06-24924575
Michelle:  06-55820454

info@scheideninutrecht.nl
michelle@scheideninutrecht.nl
evelien@scheideninutrecht.nl

Bezoekadres (op afspraak):
Zandweg 117 – 3454 JZ De Meern
Rijksstraatweg 43A – 4102NH Culemborg